DERNEĞİMİZ

 • Kuruluş
 • Yönetim
 • Amaç
 • Adres - Telefon
 • Faaliyetler
 • KÖYÜMÜZ

 • Tanıtım
 • Eserler - Gezi Yerleri
 • Başpınar Köprüsü
 • Ulaşım
 • Resimler
 • Yazılar - Şiirler
 • HABERLER-DUYURULAR

  Web sitemiz hizmete açılmıştır
  .........................................................
  Kısa Mesaj Servisi Hizmetinize Girmiştir.
  .........................................................
  Web sitesinden isteklerinizi bize ulaştırın.
  .........................................................
  Kısa Mesaj Servisi Hizmetinize Girmiştir.
  .........................................................
  Web sitemiz hizmete açılmıştır
  ESERLER

  Başpınar Camileri

  Başpınar üç camiye sahiptir.
  Başpınar'ın göz dolduran en büyük eseri Başpınar(Selimağa/Salimağa)Cami dir.
  Harmanlar tarafından, cami avlusuna giriş kapısı üzerinde yazılı üç taş göze çarpmaktadır.
  Birinci taşta «Minel imareti hazel mescidi Hacı Abdullah Hüseyin 1025(1609-1610)»kaydı vardır,
  İkinci taşta «Kıla her saini hüda meşkur cennetül Adn ola mevlası nın 1313(1897)»
  ibaresi mevcuttur.
  Üçüncü taşta ise «Ali etsin kadrini hak Salimin, etti sarfı himmet tamirine camiin »
  yazısı vardır ki,bu yazı, Abdulhamit II. zamanında sarayda bekçiler müdürü olan,
  İmamzadelerden Salim ağanın camiyi tamir ettirdiğini ifade etmektedir.
  Başpınar'ın ikinci camisi Orta Camidir. Bu caminin vakfiyesi yukarı cami ile birdir
  rivayeti vardır.Cami eski yapı taş minarelidir.
  Başpınar'ın üçüncü camiside Aşağı Camidir. Bu cami Müftüoğlunun odası iken hibe ile
  camiye çevrilmiş ve sonrada Molla Ayşe hanım tarafından bir tahta minare yaptırılmıştır.

  Başpınar Cami -----------------------------Orta Cami ---------------------------------Aşağı Cami

  Köy(Hükümet)Konağı

  Köy meydanında harmanlar meydanın da Hükümet(Köy) Konağı diye adlandırılan
  bu bina köy hükmü şahsiyetine aittir.
  Üst bölüm; geçmiş yıllardan başlayarak mektep,halkevi,Karakol,Nahiye müdürlüğü,
  PTT, İlkokul, Ortaokul;
  Alt bölüm; Han, Oturma odası, Dükkanları, Nalbantı ile uzun zaman hizmet vermiştir.
  Başpınar'da bu binada 1925 yılında PTT hizmete girmiş ve( PTT müd.lük iken,Şube olarak
  şimdi memurluk  düzeyinde) halen bu binada bağlı köylere de hizmet vermeye devam etmektedir.
  1940 yılında J. Karakolu, 1952 yılında da İlkokul bu binadan ayrılarak  yeni
  binalarına taşınmışlardır.
  Yıllarca eski Türkçe öğretimi görülen, köy hükmü şahsiyetine ait Mektep'ten 1919 yılında
  Köy Konağı binasına geçilmiştir.Köy İlkokulu burada yer almıştır.
  Başpınar'da Ortaokul 1975 yılında öğretime açılmış, Köy Konağında on sene
  hizmet verip,öğrenci eksikliği ile 1985 yılında kapanmıştır.
  Binanın üst bölümü halen PTT,Misafirhane,Köy misafir odası olarak ;
  Alt kısımdaki bölümler,Köy odası ve Dükkanlar olarak hizmet verir durumdadır.

   
  Köy Konağı Han (ms)

  Başpınar  Çeşmeleri

  Köyün üç girişinde üç çeşme Tazıboğan,Gella ve Dutlugöz ,
  köy içinde ise Büyük Çeşme tarihi çeşmelerdir.
  Birincisi köy dahilinde olan çeşmeler ki başta Büyük Çeşme gelir. Suyunun derinden gelişi
  soğukluğu dillere destandır.Büyük Çeşme ayrı ayrı üç bölüm üzerine yapılmıştır.Birinci bölüm yalak ve suyun aktığı taş,ikinci bölüm maşrabanın konduğu ve iki taraftaki ufak örtülü pencere gözleri,üçüncü bölüm kemer,orta havuz ve ön buğday yıkanan arktır.
  Buyakan çeşmesi, Aliağagilin çeşme, Halilgil çeçmesi,Köse Salih çeşmesi, Sipahi çeşmesi.

  Büyük Çeşme -----------------------------Aşağı Çeşme------------------------------Tazıboğ Çeşmesi

  Köy haricinde olan çeşmeler, hem tarihi, hem de önemli çeşmeleridir.
  Tanzıboğ çeşmesi, Şamlıoğullarından Hacı Hüseyin vakfından, Hacı Mehmet Şevki tarafından 1273(1857) de yaptırılmıştır.
  Dutlugöz çeşmesi, 1299 (1883)senesinde Tellioğullarından Osman oğlu Molla Mehmet
  tarafından yaptırılmıştır.
  Gellanın çeşme, Yüzbaşı Hacı Mustafa tarafından yapılmıştır.

  Körçeşme, Bozağalardan Bekir efendi tarafından yaptırılmış, ancak YSE yolu geçmesi ile yıkılmış, Mustafa Atalay tarafından yer değiştirilerek 1981 yılında yeniden yaptırılmıştır.

  Karasan çeşmesi 1936 da Mustafa Karasan tarafından,
  Kalla da Hamdi Genç çeşmesi 1957 yılında Hamdi Genç varisleri tarafından yaptırılmıştır.
  Sıtma’nın çeşme Çırtoğlu Ömer efendi tarafından yaptırılmıştır.
  Eskipınar çeşmesi Hasanbeyzadeoğulları tarafından yaptırılmış, 1952 yılında da Hakkı Gündüz tarafından tamir edilmiştir.
  Pakkaş mevkiindeki Çataloğlu çeşmesi yapılan hibe ile Çataloğlu Hüseyin tarafından yapılmıştır.
  Dutludere mevkiindeki çeşme 1962 yılında Mustafa Bozçağa tarafından yaptırılmıştır.
  Bu eserlerin dışında pek çok hayırsever insanımızın yaptırmış olduğu köy içi ve dışında, kendi isimleri ile anılan göller,kurunlar ve çeşmeler mevcuttur.

  Koçu Baba(Ziyaretgah Evliya)

  Ziyaretgah olarak, Yazılar mevkiindeki EVLİYA (Koçubaba) binası tarihi yapılarımızdandır.
  Anadolu’da İslamiyeti geliştirmek için beldemize gelen ve burada kalan ilim-irfan sahibi bir zat olduğu söylenir.İnsanımızın manevi ihtiyacını karşılamak amacı ile, adanan adakların, verilen sadakaların ikramında bir araya gelinilen yerdir. İnsanlar topluca dua eder, yer içer, sohbet eder. Binanın bulunduğu yer, her tarafa hakim bir alanda bulunur. Çok geniş doğa güzelliklerini seyir imkanı verir.

  Yazılar Evliya Baba

  Köy Odaları

  Köy odaları, geçmişin ananevi yaşantının sürdürüldüğü mekanlardır. Başpınarda,
  yukarı-orta-aşağı oda diye adlandırılan tarihi üç  köy odası vardır. Buralar köy insanımızın
  bir araya geldikleri oturup sohbet ettikleri düğün dernek mevlid yemeklerini yedikleri yerlerdir,
  Köy oturma odaları olarak kullanılan; Yukarı oda Hacı Mehmet Karahan vakfiyesi,
  Orta oda Cinahmetoğlu Çiçekhanım vakfiyesi, Aşağı oda Çırtoğulları vakfiyesidir.
  Ayrıca,Topçuoğlu odası da Topçuoğlu vakfiyesi olarak yıllarca hizmet vermişlerdir.

  Ayrıca;

  Köy başında kom mevcut olup, taş duvar yapımıdır. Ayrıca, belirli zamanlarda davarın barınmasını sağlıyacak olan  üzeri kapalı kom, kıralar mevkiine 1959 yılında dernek
  tarafından yaptırılmıştır.
  Munzur dağı mevkiindeki ağıllar, muhtelif yerlerdeki hinzan veya bağevleri, av evleri, çeşme harabeleri ve kurunlar unutulmaz hatıraları olan birer tarihi eserlerdir.
  1952 yılında Ethem Güven'in yaptırdığı motorla çalışır, klasik değirmen halen hizmetini
  sürdürmektedir.

  Fırat kıyısı Kom

  İnsanlarımıza,piknik keyfini yaşatan pek çok piknik alanlarımız mevcuttur

  Meydancık piknik alanı

  Gezi Yerleri:
  Gölbahçesi. Göl ve suyu ile piknikçilerimiz için serinleme kaynağı bir yer,
  Meydancık  piknik alanı, havuz-çeşme düzenlemesi ile en önemli yerlerdendir.
  Yeni düzenlenen Zoğni'nin su başı, baraj vadisine doğru eşsiz manzara seyri imkanı vermesi bakımından en çok kullanılan piknik yerlerinden biri olmuştur.
  Köyün doğusunda, Güzeli Kurunları, ve Rabat Çayı, diğer önemli piknik ve eğlence alanlarımızdır.
  Akşam sefası ve manzara seyri, Kerpinliğin Burnu'nda bir başka güzel olur.
  Köy meydanın da Çınaraltı sohbetleri yaşanılması gereken diğer güzelliklerdendir. .
  Tarihi varlıklarından, belki de en eski olan, İpek yolu üzerindeki "Rabat Kalesi" bölgenin görülmeye değer tarihi yerlerinden biridir.Kızılbayırdaki Gelincik Kayaları birer tabiat harikasıdır.

  Buğdaypınar- Rabat çayı

   Darı gölünden Keban'a bakış

   

  Başpınar Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği Resmi Web Sitesidir - 2006
  Sitede yayınlanan yazı,belge ve resim v.b. konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz...
  Ere
  Net Bilgisayar Otomasyon ve Eğitim  Dış Ticaret A.Ş.Tarafından Tasarlanmıştır